Warunki wynajmu

 

1. Płatność

Płatności należy dokonać w pełnej kwocie w walucie PLN gotówką lub kartą płatniczą w dniu przyjazdu podczas zakwaterowania

2. Zakwaterowanie

Doba wynajmu apartamentów trwa od godz. 14.00 do 11.00 następnego dnia.

Apartamenty Red Kurka nie posiadają recepcji. Zakwaterowanie może nastąpić o wcześniej umówionej godzinie od 14:00. Dokładna godzina zakwaterowania powinna zostać ustalona i potwierdzona nie później niż 24 godziny przed przyjazdem Klienta, mailowo (hello@redkurka.com) lub telefonicznie (+48-535-919-135). Jeżeli Klient w tym terminie nie potwierdzi dokładnej godziny przyjazdu Klient godzi się na ewentualną konieczność oczekiwania na zakwaterowanie i przekazanie kluczy.

Podczas zakwaterowania klient otrzymuje klucze do apartamentu (apartament A – 2 komplety, apartament B – 3 komplety, apartament C – 1 komplet). W przypadku zagubienia, Klient uiszcza opłatę 100 PLN za każdy zagubiony komplet kluczy.

3. Wykwaterowanie

Wykwaterowanie może nastąpić o wcześniej umówionej godzinie do 11:00. Dokładna godzina wykwaterowania powinna zostać ustalona najpóźniej w momencie zakwaterowania.

W przypadku nie dokonania wykwaterowania przez Klienta o godzinie ustalonej wcześniej z pracownikiem apartamentów Red Kurka, klient uiszcza opłatę wysokości 100 PLN za każde rozpoczęte 30 minut zwłoki. Jeżeli pracownik apartamentów Red Kurka uzna, że zwłoka jest na tyle duża, że zaburza funkcjonowanie apartamentów Red Kurka, w szczególności zdolności wywiązania się ze zobowiązań wobec innych Klientów, pracownik ma prawo usunąć rzeczy należące do Klienta z apartamentu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzeczy pozostawione i usunięte z apartamentów w takim wypadku.

4. Zniszczenie apartamentów

Podczas zakwaterowania Klient otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia wyposażenia apartamentów. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Klient zastanie w apartamencie, powinny zostać niezwłocznie zgłoszone obsłudze apartamentów. W takim wypadku szkoda zostanie naprawiona w najkrótszym możliwym terminie, a Klient nie zostanie obciążony kosztami naprawy.

Za zniszczenie bądź uszkodzenie ścian lub wyposażenia apartamentów w czasie pobytu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność i zostanie obciążony kosztami napraw oraz opłatą stałą w wysokości 200 PLN. Kwota zostanie doliczona do rachunku Klienta i powinna zostać niezwłocznie uregulowana podczas wykwaterowania. W wypadku wystąpienia poważnych zniszczeń podczas wymeldowania zostanie spisany szczegółowy protokół, który będzie podstawą rozliczenia roszczeń. Za powstałe zniszczenia Klient jest odpowiedzialny finansowo, a nie rzeczowo, stąd nie ma możliwości żeby klient z własnej inicjatywy odkupywał zniszczone przedmioty.

Na terenie budynku apartamentów Red Kurka obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za palenie w apartamentach Klient zostaje obciążony kosztami gruntownego sprzątania w wysokości standardowej kwoty wynajmu apartamentu za jedną dobę.

Za zniszczenie grafik znajdujących się na ścianie Klient zostaje obciążony kwotą w wysokości 1000 PLN za każdą zniszczoną grafikę.

Za zgubienie kluczy Klient zostaje obciążony kwotą 100 PLN za każdy zgubiony komplet.

5. Wyposażenie apartamentów

Apartamenty Red Kurka są w pełni umeblowane, a także posiadają kompletnie wyposażoną kuchnię i łazienkę. Dodatkowo każdy gość otrzymuje komplet pościeli i ręczników.

6. Zasady użytkowania apartamentów

Klient używa apartamentów i ich wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. W przeciwnym wypadku Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową.

W szczególności nie może wynająć apartamentu osobom trzecim, ani dokwaterować większej liczby osób niż liczba podana podczas rezerwacji. Za każdą dodatkową osobę nie zgłoszoną podczas rezerwacji nocującą w apartamentach, Klient zostanie obciążony kwotą 100 PLN za dobę.

W apartamentach Klient nie może prowadzić działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem obowiązującym na obszarze RP. W takim wypadku następuje niezwłoczne wykwaterowanie bez zwrotu kosztów, a Apartamenty Red Kurka nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działalność, która miała miejsce podczas pobytu Klienta.

7. Odpowiedzialność wynajmującego

Apartamenty Red Kurka nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Klienta podczas pobytu w Apartamentach Red Kurka, w szczególności za obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego używania apartamentów i ich wyposażenia. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność w tym zakresie, włącznie z posiadaniem stosownego ubezpieczenia w czasie pobytu w apartamentach.

8. Odpowiedzialność Apartamentów Red Kurka

Apartamenty Red Kurka zobowiązane są do:

  • Wywiązania się z umowy wynajmu apartamentów, a zwłaszcza udostępnienia Klientowi czystych, w pełni sprawnych apartamentów wraz z wyposażeniem, zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie znajdującej się na stronie.

  • Sprzątnięcia apartamentów przez przyjazdem Klienta.

  • Dostępności telefonicznej dla Klientów w godzinach 8.00 – 19.00 (oraz w uzasadnionych nagłych przypadkach poza tymi godzinami) oraz rozwiązywania ewentualnie pojawiających się problemów w czasie adekwatnym do zaistniałego problemu.

  • Podjęcia negocjacji o zmniejszeniu lub całkowitym zwrocie kosztów usługi w uzasadnionych przypadkach, kiedy zgłoszone przez Klienta problemy nie zostaną rozwiązane i w znaczący sposób wpłyną na obniżenie jakości pobytu Klienta w apartamentach.

Odpowiedzialność Apartamentów Red Kurka nie przekracza wartości całkowitego kosztu rezerwacji.

 


tripadvisor : certificate of excellence airbnb : superhost booking.com : 9,3